dilluns, 22 de juliol de 2013

Fora racistes dels nostres barris!!!


L'assemblea comarcal de la Plana d'Endavant-OSAN participa activament en el teixit social de la ciutat de Castelló de la Plana. En aquesta ocasió ha col·laborat amb la campanya antirracista impulsada per l'Associació Juvenil "La Cosa Nostra" amb la confecció d'aquest mural al centre de la ciutat.
 
Manifest de la campanya:

"LA COSA NOSTRA" CONTRA EL FEIXISME, RACISME I LA XENOFÒBIA!
Nosaltres, joves obrers estudiants i treballadors preocupats pel renéixer de fenòmens de racisme i altres manifestacions d'intolerància, particularment contra els immigrants i altres minories ciutadanes.
Alarmats igualment, per la multiplicació d'actes d'agressió i altres manifestacions violentes connexes i derivades de sentiments patriòtics i excloents que constitueixen noves expressions de xenofòbia.
Considerant que tota doctrina de diferenciació o superioritat és científicament falsa, moralment condemnable, socialment injusta i perillosa, i que gens permet justificar la discriminació racial, ni en la teoria ni en la pràctica.
Convençuts que el menyspreu i la violació de drets humans i les llibertats fonamentals, en particular la llibertat de pensament, de consciència, de religió o de qualsevol convicció, han causat directa o indirectament guerres i grans sofriments a la humanitat.
Adhesiu de la campanya antirracista
Per això, des de l'Associació Juvenil "La Cosa Nostra" ens comprometem a defensar una societat oberta, tolerant i solidària, on imperen els drets humans i els valors de suport i respecte mutu, i on la integració s'edifique des de la convivència intercultural fonamentada en el respecte a la diversitat i en la igual dignitat per a totes les persones.
Per la convivència intercultural, contra el racisme, la xenofòbia, el feixisme i la intolerància!
FORA RACISTES DELS NOSTRES BARRIS!
CONTRA EL RACISME, ACCIÓ DIRECTA!


Associació Juvenil "La Cosa Nostra"


Endavant - Organització Socialista d'Alliberament Nacional